Over the sea for experience

Standard

image

-ENG/USA- After I found out that I could have a traineeship abroad I wanted to try that out. So first I was searching in Wales because my mother has friends living there where I could stay, but the companies there didn’t react on my e-mails/phonecalls. After searching on the special site for qualified companies for traineeships I found the company Cedarlandscapes in Godalming. Of the only four companies in England on that site. This looked me the best because the boss of Cedarlandscapes started also as a trainee in England. He liked it so much there that he stayed and started his own company. See more information on http://cedarlandscapes.co.uk. After a lot of e-mails and phonecall’s it was arranged that I could come there. He also arranged a place to stay for me. The traineeship period is 9 weeks. Every week I will put a new update on my weblog. And sometimes I will put an extra update.

-NL- Nadat ik ontdekte dat ik een stage in het buitenland mocht doen wilde ik dat wel proberen. Dus eerst ging ik op zoek in Wales omdat mijn moeder daar vrienden heeft wonen waar ik kon blijven, maar de bedrijven daar reageerden niet op mijn e-mails/telefoontjes. Na het zoeken op de speciale website voor gekwalificeerde bedrijven voor stages vond ik het bedrijf Cedarlandscapes in Godalming. Van de slechts vier bedrijven op die site in Engeland leek dit me de beste omdat de baas van Cedarlandscapes ook begon als een stagiaire in Engeland. Hij vond het er zo leuk dat hij bleef en een eigen bedrijf begon. Zie voor meer informatie op http://cedarlandscapes.co.uk. Na een heleboel e-mails en belleltjes is er geregeld dat ik er kon komen. Hij regelde ook een plek om te verblijven. De stageperiode is 9 weken. Elke week zal ik een nieuwe update op mijn weblog. En soms wel eens een extra update.

mapuk

Skills Game/Beroepenwedstrijd – Quality wins not allways!

Standard

-EN/USA- At the beginning of the week i heard that i was chosen with a classmate to participate at the skills game. First a little explenation.A group of students has a masterclass of Landscaping. Here they learn the skills of landscaping. Every week we get a visit of a Professional landscaper. This landscaper learns us then a lot about practical landscaping. At the end they choose the 4 best of this group. This 4 students are going in January to a regional competition. 2 at the Nordwin college itself, and a week later 2 somewhere in Twello. If they even win there, they go to the NetherlandsChampionship in the Brabanthallen. An if they even win there (than they are really good) they may challenge the rest of Europe.

I was chosen to participate at the game at the Nordwin College. Together with a classmate we had 15 hours to complete a the garden. We did practiced this garden all ready before at the masterclass, but not with all the good materials. We challanched at three other teams of two men. All of them were 3th years, and we are 2nd years less experience than they. So we didn’t win, but the jury said to us that we had an excellent quality garden. Not finished but excellent quality.

More & Photo’s on: http://www.mbo-groeneruimte.nl/?page_id=14743&album=1&gallery=58 and http://www.mbo-groeneruimte.nl/wp-content/uploads/2013/01/tn_skills-2013-fd2.jpg

-NL- Aan het begin van de week hoorde ik dat ik samen met een klasgenoot werd gekozen om deel te nemen aan de skills (beroepenwedstrijd).

Eerst een beetje uitleg over de skills. Een groep van studenten heeft een masterclass tuinaanleg. Ze leren hier de vaardigheden van het aanleggen. Elke week krijgen ze een bezoek van een professionele hovenier. Deze hovenier leert ons vervolgens veel over praktische tuinaanlegvaardigheden. Aan het einde kiezen ze voor de 4 beste van deze groep. Deze 4 studenten gaan in januari een regionale competitie doen. 2 aan het Nordwin college zelf, en een week later 2 ergens in Twello. Als ze hier zelfs winnen, gaan ze naar het Nerderlands kampioenschap. Een als ze zelfs winnen er (dan zijn ze echt goed) kunnen ze het opnemen tegen de rest van Europa.

Ik was gekozen om deel te nemen aan de Skills aan het Nordwin College. Samen met een klasgenoot hadden we 15 uur om de tuin te voltooien. Deze tuin hebben we eerst met de masterclass ook al kunnen oevenen, maar niet met alle goede materialen. We streden tegen drie andere teams van twee mannen. Zij waren allemaal 3e jaars en wij zijn 2de jaars en met minder ervaring dan zij. Dus we wonnen niet, maar de jury zei ons dat we een uitstekende kwaliteit tuin hadden. Niet af maar uitstekende kwaliteit.

Meer en Foto’s op: http://www.mbo-groeneruimte.nl/?page_id=14743&album=1&gallery=58 and http://www.mbo-groeneruimte.nl/wp-content/uploads/2013/01/tn_skills-2013-fd2.jpg

Skills continued

Standard

-EN/USA- The skills continued on 5 dec. The landscaper Elverdink was there to learn us things about constructing a garden. We had to make a garden from a drawing of a skill game of 2010. But we had not all the materials, so we had to inventive. So we could make about 50% or maybe more of the landscaping design. On 12 December there was another landscaper. This landscaper learned us how to make a flower bucket of stone, a pond and a pergola.

-NL- De skills gingen verder op 5 december. De hovenier Elverdink was er toen om ons dingen te leren over tuinaanleg. We moesten een tuin maken van een tekening van een skillwedstrijd van 2012. Maar we hadden niet alle materialen dus moesten we improviseren. Dus konden we maar 50% of misschien iets meer maken van de tuintekening. Op 12 december was er een andere hovenier. Deze hovenier leerde ons vanalles over hoe je een bloembak van steen , een vijver en een pergola maakt.DSC_0252 DSC_0254 DSC_0260 DSC_0261