Arrived at Liyang, Garden Valley Hotel

Standard

– scrol naar beneden voor Nederlandse tekst –
-UK/USA-

After traveling more then 24h we finally arrived at the Garden Valley hotel at Liyang. First from home to Jurjen, then Jurjen his father brought Jurjen and me to Schiphol. The others we’re waiting at gate 27. After a small search we found them. Then waited at the last ones. We couldn’t yet give out our baggage yet, so we first did go to find a toilet. The toilet was closed so I had to look for another. Didn’t see it at first but after walking a bit I found one. Then go to where you give off your baggage. I kept my photo camera with me in the hand baggage. Waiting and then it was my turn. bye bye ‘luggage’. see you later at Shanghai. We walked further. to where we had to board. Walked around a bit, 2 of the girls did also try a massage seat, and then it was time to board. First trough the check point and then in the plane. Flying for the first time. We flew with Aeroflot to Moscow. About 4 hours fly. My seat was really far in the back and right next at the window. That was cool, so I could se outside. Taxiing to the take off lane. Engines full power and take off. It was an awesome experience. Pretty soon we had reached a height of 10k. Having drinks and water, some lunch, and watching a movie. Then we we’re landing again. There was some wind at Moscow because the plane was swinging. Most awesome moment was when we broke trough the clouds and saw Moscow. We landed safely and arrived at the airport. The first part there was almost nobody to see, but when we past the check we saw more people. After walking a bit around some of us ended up in a ‘Irish Pub’ to get some food. Waiting a bit and doing a quiz. Then in the cue for the next boarding. No check this time, we could directly walk after passport control into the plane. Again my seat was next to the window and almost at the back, but this time we had also a screen where we could watch films and play games. We had a delay of about 35 minutes and then off we go to Shanghai. First I watched a bit of the ‘Grand Budapest Hotel’ but soon I did go to sleep. After sleeping a bit watching out of the window we had a lunch. After that I did go to sleep again. After a while when we had still about to go less then 4 hour we had another lunch. Slept a bit and then walked a bit around the plane. Also talked with a Chinese businessmen Madelon met at the boarding. Back to my seat and finished watching the movie. Then Shanghai in sight. Making some films with my GoPro, I will off course show you them later. Then on the ground again, walking to the passport check and go outside. There some people were waiting for us to bring us to the Garden Valley hotel. After a long drive for about 4 hours we arrived. It was a beautiful view. Checking in and up to our rooms. Very luxury rooms. Then after a small walk over the resort we had dinner with the boss of the Hotel. Lots of different stuff and it tasted really good! After dinner we met the Chinese students. Made some photo’s and off to bed.

You can follow my further posts. Just by subscribe in the sidebar by filling in your e-mail at ‘subscribe to blog by e-mail’ and click on subscribe. You will receive an e-mail where you have to accept the subscribing.

————————————————————————————————————————
-NL-

Na meer dan 24 uur reizen we eindelijk aangekomen bij het ​​Garden Valley hotel in Liyang. Eerst van huis naar Jurjen. Jurjen zijn vader bracht Jurjen en mij naar Schiphol. De anderen wachten op ons bij gate 27. Na een kleine zoektocht vonden we ze. Daarna moesten we nog op de laatsten wachten. We konden onze bagage nog niet afgeven, dus zijn we eerst op zoek gegaan naar een toilet. Het toilet was gesloten dus ik moest op zoek naar een andere. Zag het in eerste instantie niet, maar na een beetje rondlopen vond ik er een. Toen gingen we naar de plaats waar je je bagage af moest geven.Ik hield mijn fotocamera bij mij in de handbagage. Wachten en toen was het mijn beurt. bye bye ‘bagage’. zie je later in Shanghai. We liepen verder naar waar we aan boord moesten. We liepen wat een beetje rond, 2 van de meisjes hebben een massage stoel geprobeerd. Toen was het tijd om aan boord. Eerst de check point en vervolgens in het vliegtuig. Vliegen voor de eerste keer. We vlogen met Aeroflot naar Moskou. Ongeveer 4 uur vliegen. Mijn stoel was echt ver achterin en naast het raam. Dat was cool, dus ik kon naar buiten kijken. Taxiën naar de opstijgbaan. Motoren volle kracht en opstijgen. Het was een geweldige ervaring. Al snel hadden we een hoogte van 10k bereikt. Na drankjes en water, een lunch, en het kijken naar een film gingen we weer landen. Er was wat wind in Moskou, het vliegtuig slingerde wat. Het meeste geweldige moment was toen we door de wolken gingen en Moskou zagen liggen. We landen veilig en waren aangekomen op de luchthaven. Het eerste deel was er bijna niemand te zien, maar toen we voorbij de controle gingen zagen we meer mensen. Na een beetje rondlopen belandden sommigen van ons in een ‘Irish Pub’ om wat te eten. Een beetje wachten en een quiz gedaan. Toen in de rij voor de volgende boarding. Geen check deze tijd,  we konden direct doorlopen na de paspoortcontrole het vliegtuig in. Weer had ik een stoel naast het raam en bijna aan de achterkant, maar dit keer hadden we ook een scherm waar we films konden kijken en games spelen. We hadden een vertraging van ongeveer 35 minuten en dan op naar Shanghai. Eerst heb ik een beetje film gekeken de ‘Grand Budapest Hotel’ maar al snel ben ik gaan slapen. Na het slapen een beetje uit het raam gekeken. We  hadden we een lunch. Daarna ben ik weer gaan slapen. Na een tijdje toen we nog iets minder dan 4 uur hadden vliegen kregen we nog een lunch. Sliep een beetje en toen liep ik een beetje rond in het vliegtuig. Ook gesproken met een Chinese zakenman die Madelon ontmoet had bij de boarding.. Terug naar mijn stoel en de film uitgekeken. Toen kwam Shanghai in zicht. Heb al gefilmd met mijn GoPro, die zal ik natuurlijk later laten zien. Toen stonden we weer op de grond, lopen naar de paspoortcontrole en naar buiten. Er stonden mensen ons op te wachten om ons naar het Garden Valley hotel te brengen. Na een lange rit voor ongeveer 4 uur kwamen we aan. Het was een prachtig uitzicht. Inchecken en naar onze kamers. Zeer luxe kamers. Toen na een kleine wandeling over het resort hadden we een diner met de baas van het hotel. Veel verschillende dingen en het smaakte echt goed! Na het diner ontmoetten we de Chinese studenten. Maakte een aantal foto’s en naar bed.

U kunt mijn verdere berichten volgen. Gewoon door te schrijven in de zijbalk door het invullen van uw e-mail op ‘Aanmelden Blog via e-mail’ en klik op aanmelden. U ontvangt een e-mail waarin je de abonnement te accepteren.

Teaser Iepenloftspul ‘De Ferskoppeling’

Standard

De teaser van het openluchtspel Brantgum ‘De Ferskoppeling’ is online. De uitvoering is op 24, 26 en 27 juni. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website http://www.iepenloftspulbrantgum.nl/

Hieronder een stukje in het fries waar het openluchtspel over gaat.

It iepenloftspul “De Ferskoppeling” dat yn 2015 plak fine sil yn Brantgum, lit de taskôger it ferhaal sjen fan it libben fan Lindert in, beheinde, jonge man. Net allinne is syn beheining sichtber oan`e bûtenkant mar der is sprake fan in beheining yn meardere opsichten.

Sa nimt dit stik ús mei oer de fragen fan; gefoelens, leafde, skuld, wrok en heimnissen. Tema`s fan eartiids…mar hoe is dat hjoed de dei? Wa sil it sizze? De ferskoppeling, elk kin it wêze…miskien josels wol… as ik!

Atsje Lettinga

Voor dit openluchtspel film ik de uitvoering maar ook achter de schermen.

 Je kan mij volgen door een e-mail te krijgen van mijn nieuwste posts. Vul gewoon jouw e-mail adres in in de zijbalk onder ‘subscribe to blog by e-mail’ en klik op subscribe/volgen. Je krijgt dan een e-mail waarin je het abonnement moet accepteren.

Going to China!

Standard

 – scrol naar beneden voor Nederlandse tekst –

-UK/USA-

Saturday to China. A long journey in a plane. I can’t wait! And off course you can follow me on my website about what we do there!

Last time i have also done a interview at the local radio. I got an invite a week before the interview if I could come to the studio to tell about the journey and project in China.

You can follow my further posts. Just by subscribe in the sidebar by filling in your e-mail at ‘subscribe to blog by e-mail’ and click on subscribe. You will receive an e-mail where you have to accept the subscribing.


-NL-

Zaterdag is het dan zover. Naar China. In het vliegtuig ernaartoe. Ik heb er al veel zin in. En natuurlijk houd ik alles bij op mijn website en kunnen jullie ons ook volgen via liyangleeuwardenstudenten.nl

Laatst heb ik een intervieuw gedaan bij RTV-NOF. Ik had een uitnodiging gekregen deze week voor een interview over Mijn reis naar China door de radio RTVNOF. Hieronder kun je het interview luisteren:

Daarnaast stond er deze week een stukje in de krant over mij en de reis naar China. De KollumerCourant en de Nieuwe Dockumer Courant. Je kan het stukje lezen op de foto bovenaan de tekst. Hieronder een link van de radio:

http://www.rtvnof.nl/jongeren-naar-china-en-oorlogsverhalen-in-de-weekend-nieuwsshow/

En natuurlijk zal ik van alles filmen en foto’s maken.

 Je kan mij volgen door een e-mail te krijgen van mijn nieuwste posts. Vul gewoon jouw e-mail adres in in de zijbalk onder ‘subscribe to blog by e-mail’ en klik op subscribe/volgen. Je krijgt dan een e-mail waarin je het abonnement moet accepteren.

Video Presentation, Green4People Studentcompany Fryslân 2015

Video

The Video is online! Now you can see the presentation which we won the studentcompany of Friesland of 2015.

De video is online! Nu kun je de presentatie zien waarmee wij het studentenbedrijf van Fryslân van 2015 werden.

Je kan mij volgen door een e-mail te krijgen van mijn nieuwste posts. Vul gewoon jouw e-mail adres in in de zijbalk onder ‘subscribe to blog by e-mail’ en klik op subscribe/volgen. Je krijgt dan een e-mail waarin je het abonnement moet accepteren.

 

Liyang China project Pers presentatie

Standard

Komende de maandag 20 april tussen 11:00 en 12:00 is er een perspresentatie voor het Project waar ik aan mee doe in Liyang, een provincie in China. Ik mag dan nu zeggen dat het nu officieel bekend gemaakt mag worden dat ik met nog 7 andere studenten van 15 tot en met 25 mei naar China ga om daar een ecotouristisch advies te maken.

We hebben een website waar we verschillende dingen op plaatsen om jullie op de hoogte te houden. http://liyangleeuwardenstudenten.nl/

  • Een post van de website met informatie over het project.-

Studenten Leeuwarder hogescholen werken samen aan ecotoerisme in partnerstad Liyang

Acht studenten van Nordwin College, Stenden, NHL Hogeschool en Hogeschool van Hall Larenstein (VHL) vertrekken 16 mei naar de Chinese stad Liyang om te werken aan een project dat het lokale toerisme een stimulans moet geven. Maandag 20 april presenteert het Liyang-team zich officieel aan de buitenwereld.

Het project vindt plaats in het kader van de stedenband tussen Leeuwarden en Liyang, Han Zuidema (gemeente Leeuwarden) en Korrie Hoekstra (Hogeschool VHL) zullen het achttal begeleiden.

MBO èn HBO

Het Liyang-team bestaat uit Antje Boschma & Siewart Sjoerd Wiersma (Nordwin College), Marije Torensma & Geke Visser (Stenden), Justin Bötger & Michelle Hoekstra (NHL Hogeschool) en Madelon van Kempen & Jurjen de Boer (Hogeschool VHL). De acht studenten zijn afkomstig van zeven studierichtingen, zoals Communicatie, Milieukunde, Multimedia Design en Management van de Leefomgeving. Gezamenlijk gaan zij werken aan het project Water Lilies and Tree Tops. Een opdracht van het Garden Valley Hotel & Resort uit Liyang, die bestaat uit het ontwikkelen van ecotoeristische programma’s. Daarmee wil Liyang aantrekkelijker worden voor toeristen. In het internationale project richten de Leeuwarder studenten zich op aspecten als exploitatie, communicatie, biodiversiteit en natuur. De samenwerking tussen het Leeuwarder mbo- en hbo-onderwijs enerzijds en overheid en ondernemers anderzijds geeft het project een bijzonder tintje.

Het project Water Lilies and Tree Tops past in de ambitie van Leeuwarden en Liyang om uitgebreider te gaan samenwerken. In Liyang wordt op dit moment een resort gebouwd, ontworpen door architect Hans Achterbosch van AchterboschZantman Architecten (AZA). De opening van het resort vindt plaats in mei van dit jaar. Daarbij aanwezig is ook een bestuurlijke delegatie van de gemeente Leeuwarden. Andersom zullen Chinese studenten vaker een (deel van) hun toeristische en economische opleiding volgen aan één van de Leeuwarder hogescholen. Beide steden willen ook meer samenwerken op het gebied van landbouw, water en energie.

Uitnodiging Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte welkom bij de presentatie van het Liyang-team op maandag 20 april, van 11:00 u. tot 12:00 u. bij Hogeschool VHL, Agora 1 in Leeuwarden. De acht teamleden, alsmede vertegenwoordigers van de vier Leeuwarder hogescholen beantwoorden graag uw vragen over het project Water Lilies and Tree Tops. Gedurende hun voorbereiding en verblijf in Liyang vertellen de Leeuwarder studenten op deze website over hun belevenissen in China.

Voor nadere informatie kunt terecht bij Korrie Hoekstra van Hogeschool VHL via korrie.hoekstra@wur.nl

 

Overige achtergrond informatie kun je op deze websites vinden:

Hotel:  http://english.ctrip.com/hotels/detail?hotel=484185&SID=429443&utm_medium=cpc

Architect AchterboschZantman:  http://www.achterboschzantman.nl/

Samenwerkingsverband Leeuwarden-Liyang: http://www.leeuwarden.nl/dossier/liyang-0

Je kan mij volgen door een e-mail te krijgen van mijn nieuwste posts. Vul gewoon jouw e-mail adres in in de zijbalk onder ‘subscribe to blog by e-mail’ en klik op subscribe/volgen. Je krijgt dan een e-mail waarin je het abonnement moet accepteren.

Awesome Trainingscamp Ameland with Ferwerter IIsclub

Standard

– scrol naar beneden voor Nederlandse tekst –

-UK/USA-

On September 19, a boatload of fanatical Ferwerters left for Ameland. With about 40 people we went to Camping farm Molenhof in Nes. Many went along for the first time this year, but also a lot that went much longer. For me, I believe it was already the 5th time. On the boat, the group was already divided into five different teams for different games. Arriving on Ameland we walked straight to the Camping farm. Lucky there were a few that had any sense of direction, otherwise we were gone the wrong way.

When we were settled and had some acquaintance games done, we were ready for our Living Stratego. It was already quite dark, some dressed in dark clothes. Adriaan even had makeup (eyeliner) on his face so he was completely black. That worked well, because I even tripped over him. The team of Adriaan and me also won because we had the flag also hidden in a nice place. Back to the camping farm and to bed early. But that didn’t work out as the people in the room were to busy talking and farting, so not much sleep.

Early in the morning we started with the Tearun. A nice half hour walk to wake up a bit. After breakfast, we picked up the bikes and we did go to the beach. I had my own bike along this year. On the beach we had several nice courses .. In three groups, we have been running training but also technique and endurance training. Then we have some other games done as sponge loop and rugby with a bag of wet sand. Meantime, in the sea also swim because we had beautiful weather. It was so nice that even Geertrude went into the water with her banded enkel.

In the afternoon we had the Run-Bike-Race. This is a race where you first run a few miles and then go cycling that same round twice and then as fast as possible. There was a lot of competition and many had done a pretty good job. After the race, people could go mountain biking or just do something for themselves. Together with Matthijs, Adriaan I went Mountainbiking. Douwe was first also in our group, but we have lost him later. We had many small beautiful hilly routes done.

The Saturday night was filled with all different things, first we have talked about the mental sharing of the sport, but also to be used in ordinary life. Interesting a fun workshop by Wessel and Klaas Elting. Positive thinking and goal setting time again. Then everything was prepared for theater games and a FerwertQuiz. With a three-man jury consisting Klaas, Douwe and Richard we started. During the quiz, there points could be achieved by properly answering questions, but also which of which team is the longest in the skating posture could sit. And then the Drama Pieces, the stories were totally different. Everyone had beforehand given a bag with elements they had to use. In skits Where one had devised a Tell Sell advertising had the other is an Ice Bucket challenge of it. In our team‘s story dogs attackt a painter. Some even tried to buy of the jury by given then bags of chips or beer. Our group hadn’t won much till now, but had the highest score for the play. In the evening some of the older youth have gone into town. A couple went to a cozy heated terrace and others to the nightclub.

And then the next morning you get a scary wake up as Richard blows very hard on his whistle. Wake Up! First the Tearun. Slowly waking up after about 3 hours of sleep. After breakfast we started the survival run and Dodgeball. Everyone was very fanatic and it was hard fight. Then several other games were done, like who can pull out most socks of the opponents. There was also a game where a team had to crawl through a parcours on hands and feet in a train, and that while they were pelted by Sponges. But the sponges were not only on that team, but also in others. Also on throwing eggs was pretty fun. Who could throw an egg over as far as possible without being broke.

And then again it was the end of a COOL trainingweekend. I‘m sure it was once again a successful camp. With everything on film with my GoPro  I shall bring up a film about how crazy and cozy the training Ameland with Ferwerter IIsclub isEveryone Thanks for this nice experience, and till next year!

You can follow my further posts. Just subscribe in the sidebar by filling in your e-mail at ‘subscribe to blog by e-mail’ and click on subscribe. You will receive an e-mail where you have to accept the subscribing.


-NL-

Op 19 September vertrok er een boot vol fanatieke Ferwerters naar Ameland. Wel met dik 40 personen gingen we dit jaar naar de Kampeerboerderij De Molenhof in Nes. Dit jaar waren er veel bij die voor het eerst mee waren, maar ook weer veel die al veel langer mee gingen. Voor mij is het geloof ik al de 5e keer. Op de boot werd de groep al verdeeld in 5 verschillende teams voor de verschillende wedstrijden. Aangekomen op Ameland zijn we direct naar de Kampeerboerderij gelopen. Gelukkig waren er een paar bij die een beetje richtingsgevoel hadden, anders waren we verkeerd gelopen.

Toen we gesetteld waren en wat kennismakingsspellen gedaan hadden, gingen we ons klaarmaken voor Levend Stratego. Het was al aardig donker en sommigen maakten zich helemaal klaar in donkere kleding. Adriaan had zelfs schmink (eyeliner) opgedaan zodat hij helemaal zwart was. Dat werkte goed, want ik ben zelfs over hem heen gestruikeld. Het team van Adriaan en ik heeft ook gewonnen, want wij hadden de vlag ook op een leuke plaats verstopt. Weer terug en maar vroeg op bed. Maar daar kwam weinig van in. De mensen op de slaapruimte hadden het veel te druk met praten en scheten laten, dat er niet veel geslapen werd.

Weer vroeg in de ochtend begonnen we met de Tearun. Een lekker half uurtje lopen om een beetje wakker te worden. Na een lekker ontbijt hebben we de fietsen opgehaald en zijn we naar het strand gedaan. Ik had dit jaar mijn eigen mountainbike mee. Op het strand hebben we verschillende leuke trainingen gehad.. In drie groepen hebben we looptraining gehad maar ook techniek en duurtrainingen. Daarna hebben we nog enkele andere spellen gedaan zoals, sponsenloop en rugby met een zak nat zand. Tussentijd werd er in de zee ook gezwommen, want we hadden prachtig weer. Het scheen zo mooi te zijn dat Geertrude met enkelverband nog de zee ingelopen is.

S’ middags hebben we de Run-Bike-Race gedaan. Dat is een race waar je eerst een paar kilometer hardloopt en daarna dat zelfde rondje 2x met de fiets doet en zo snel mogelijk. Er was veel competitie en veel hebben het best goed gedaan. Na de race konden mensen gaan mountainbiken of even wat voor zichzelf doen. Ik ben samen met Matthijs, Adriaan en nog een paar te mountainbiken geweest. Douwe was er eerst ook nog met een groepje bij, maar die zijn we later kwijtgeraakt. We hebben vele kleine mooie heuvelachtige routes gedaan.

De zaterdagavond was gevuld met allemaal verschillende dingen, Eerst hebben we nog een leuke interessante workshop van Wessel en Klaas Elting gehad over het mentale gedeelde van de sport, maar ook te gebruiken in het gewone leven. Positief denken en telkens weer doelen stellen. Daarna werd alles klaargemaakt voor toneelspellen en een FerwertQuiz. Met een driemans Jury bestaande uit Klaas, Douwe en Richard gingen we van start. Tijdens de Quiz konden er punten behaald worden door het goed beantwoorden van vragen, maar ook wie van welk team het langste in de schaatshouding kon zitten. En dan de Toneelstukjes, de verhalen waren totaal verschillen. Iedereen had van te voren een tas gekregen met elementen die ze in de toneelstukjes moesten gebruiken. Waar de een een TellSell reclame had bedacht, had de ander er een Ice Bucket challenge van gemaakt. In ons team’s verhaaltje vielen honden een schilder aan. Enkelen probeerden de Jury nog om te kopen met zakken chips of bier. Onze groep had tot nu toe niet veel gewonnen, maar had wel de hoogste score voor het toneelstukje. ‘s avonds zijn er nog enkele van de oudere jeugd op stap gegaan. Een paar zijn naar een gezellig verwarmd terrasje geweest en anderen naar de discotheek.

En dan schrik je de volgende ochtend wakker doordat Richard heel hard op zijn fluitje blaast. Wakker Worden! Eerst maar de Tearun. Langzaam aan wakker worden na zo’n 3 uurtjes slaap. Na het ontbijt begonnen we met de SurvivalRun en Trefbal. Iedereen was heel fanatiek en er werd hard gestreden. Daarna werden er nog verschillende andere spelletjes gedaan, zoals wie kan de meeste sokken uit trekken van de tegenstanders. Er was ook een spel waarbij een team op handen en voeten in een treintje door een parcour moest kruipen en dat terwijl ze bekogeld werden door Sponzen. Maar de sponzen kwamen niet alleen op dat team maar ook bij anderen. Ook het overgooien met eieren was best leuk. Wie kon een ei zo ver mogelijk overgooien zonder dat het stuk ging.

En dan was het weer het einde van een Te Gek Trainingskamp. Ik weet zeker dat het dit keer weer een geslaagd kamp was. Met alles op film met mijn GoPro zal ik ooit nog eens een filmpje laten verschijnen over hoe te gek en gezellig het Trainingskamp Ameland met de Ferwerter IIsclub is. Iedereen Bedankt voor deze gezellig ervaring en tot volgend jaar!

Je kan mij volgen door een e-mail te krijgen van mijn nieuwste posts. Vul gewoon jouw e-mail adres in in de zijbal onder ‘subscribe to blog by e-mail’ en klik op subscribe/volgen. Je krijgt dan een e-mail waarin je het abonnement moet accepteren.

 

I Survived (Short Movie)

Video

Made a short movie with my little brother in Witley Common, Surrey, UK. My brother acting as a soldier, I was filming, my father did the boom mic, and my mother was roady. She had to carry all the stuff. It is a nice movie, they get better and better. Have a look for yourself and tell what you think.

Heb een short movie gemaakt met mijn broertje in Witley Common, Surrey, UK. Mijn broertje acteerde als soldaat, ik filmde, mijn vader deed de boom mic en mijn moeder was roady. Zij moest al het spull tillen :-). Het is een goed gelukt filmpje, ze worden steeds beter en beter. Kijk zelf maar eens en vertel wat je ervan denkt.