Finished The Last week of an Abroad Traineeship

Standard

-UK/USA- Yes and it was already the last week of this Abroad Traineeship. Time did go extremely fast. But that is what time does when you like something. I had a really nice traineeship here.

Saturday: Been Photographing on a nice view. Been told that there was a nice view so I did go there. Took some very nice panorama photos and seen some nice different views there aswell.

PANO_20130629161518_584

Sunday: Had a very nice cycle trip. Been to a very nice view. A view where from you can see the Dunsfold Aerodome. There is also the TopGear racing track and studio. Further I did a nice route and took a lot of public bridle paths and footpaths 🙂

IMG_20130702_132709

Monday: Started at Dunsfold again. The garden I was also the most part of last week. Didn’t go further with the path but helped my colleagues with some wood things in a small house. There had to be 2 planks together because otherwise they didn’t cover the expansion gap of the wooden floor. So we put them on eachother, put some glue between and put them together with some screws. Then make them on the right size and stick them to the wall. If you screw in planks there are coming some gaps so those gaps had to be filled before you paint it. So fill it with some special stuff. In the midday I unloaded the van from some scelpings and put those on the place where the rest of the path had to come I started with last week. Then a colleage and I picked up some new stones and I loaded them also from the truck and put them in piles next to where the path has to come.

Hike CameraHike Camera

Tuesday: Did a big part of my path again. Also at one end I started to made a kind of paving that is called fingers. You let the end of the paving go out like fingers. Put some soil between it and then let there grow some grass. It looks really nice.

IMG_20130702_132227IMG_20130702110347_030Hike CameraHike Camera

Wednesday: Today I finished almost my path. There has only to be pointed and then it is completely finished. Later Jody picked me up and brought me to an another garden to plant there. First we set the plants out and then I started alone with planting them and later put some compost on it and called Jeroen to pick me up to go to the yard. There I leveled a part of soil and putted some grasseed on there. I also cleaned out a bit of one of Jeroen’s sheds.

Hike CameraIMG-20130703-WA0004Hike CameraIMG-20130703-WA0005IMG-20130703-WA0007

Thursday: I painted some special stuff on the inside of a rised flowerbed. This coating is to pretend going water into the stones and does not let dripping stuff of those white stones over the good stones who has to go around it later. Later on the day we started to fill up this rised flowerbeds. We did use all the soil we had and still there has to be come some more. We filled up the wheelbarrows with a digger and then carried to the rised flower beds and then emptied them in there. I filled also a few wheelbarrows with the digger

Hike CameraHike CameraIMG-20130704-WA0000Hike Camera

.

Friday: Today it was very nice weather but also really hot. I started to finish to clean one of Jeroen’s sheds. You can find everyting again now. Also watered some plants because it is becoming a very hot weekend. After that I did go with Jody to photograph some gardens. Yes you read it right, Photographing some gardens. Jeroen asked me if I wanted to photograph some gardens for his website. 🙂 So with my photogear I did go with Jody to some different nice gardens. Took some very nice shots even while the light wasn’t that great. It was too sunny today but okay, we can make some HDR to cover the contrast. When I am home again I can make there some really nice photos of. At the end of the day Jody dropped me off at Dunsfold. There I took also some photographs and helped some colleagues with cleaning rubbish. We did get also a beer of the customer where we were working because it was so hot. Not much people who do that.

Hike CameraHike CameraIMG_20130705143322_090Hike CameraHike Camera

So that was my traineeship. I hope you liked it to read all the how about. Today my parents will pick me up and then first have until Tuesday a nice look around of the area. Letting them see some nice views I found. Also visit a garden maybe. But I think I stop now because they could be almost here. Almost time to go home. See Ya!

-NL- Ja en het was al de laatste week van deze stage in het buitenland. De tijd ging zeer snel. Maar dat is wat tijd doet wanneer je iets leuks doet. Ik had een hele mooie stage hier.

Zaterdag: Geweest te fotograferen op een mooi uitzicht. Ze zeiden dat er een mooi uitzicht was, dus ik daarheen. Nam enkele mooie panorama foto’s en nog wat andere uitzichten gezien.

Zondag: Had een zeer mooie fietstocht. Weer naar een mooi uitzicht. Een uitzicht waar je de Dunsfold Aerodome vanaf kunt zien. Daar is ook de TopGear racing track en studio. Verder ik heb een mooie route genomen en nam daardoor veel openbare ruiterpaden en wandelpaden.  🙂

Maandag: Weer in Dunsfold begonnen. In die tuin was ik ook het grootste deel van vorige week. Niet verder gegaan met het pad maar mijn collega’s geholpen met een aantal hout dingen in een soort tuinhuis. Er moesten 2 planken samen geplakt worden, omdat ze anders niet over de uitzettingsvoeg van de houten vloer kwamen. Dus we zetten ze op elkaar, wat lijm ertussen en zet ze samen vast met enkele schroeven. Breng ze op de juiste grootte en plak ze aan de muur. Als je schroeft in planken komen er gaatjes. Deze gaatjes moesten worden gevuld voordat je met schilderen begon. Dat ingevuld met speciaal spul. In de middag heb ik wat gravel van de bus afgeladen en die op de plaats waar de rest van het pad moesten komen gestort. Vervolgens een collega en ik hebben wat nieuwe stenen opgehaald en ik heb deze ook weer van de bus afgeladen en ze in stapels geplaatst naast waar het pad moet komen.

Dinsdag: Deed weer een groot deel van mijn pad. Ook aan de ene kant ben ik begonnen aan een soort pad dat vingers heten. Je laat het einde van de bestrating zoals vingers open gaan. Wat grond ertussen en dan gras ertussen laten groeien. Het lijkt wel leuk.

Woensdag: Vandaag heb ik mijn pad afgemaakt. Er moet alleen nog worden gevoegd en dan is het volledig af. Later haalde Jody me op en bracht me naar een andere tuin om te planten. Eerst zetten we de planten uit en dan ik alleen aan het planten geweest en later wat compost opgebracht en Jeroen haalde me weer op. Op de zaak heb ik een taluud geëgaliseerd en wat graszaad opgebracht. Ik heb ook een van Jeroens hokjes een beetje opgeruimd.

Donderdag: Ik heb wat speciaal spul aan de binnenkant van een bloembak geverfd. Deze coating is een waterbescherming voor de stenen en laat  geen druipend spul van die witte stenen over de goede stenen gaan die later eromheen komen. Later op de dag hebben we deze bloembakken gevuld. We gebruikten de grond die we hadden maar er moest nog steeds meer bij. We hebben de kruiwagens gevuld met een graafmachine en vervolgens deze naar de bloembak gebracht en vervolgens daar geleegd. Ik heb ook een paar kruiwagens gevuld met de graafmachine.

Vrijdag: Vandaag was het erg mooi weer maar ook echt warm. Eest begonnen met het afmaken van het schoonmaken van een van Jeroens hokjes. Je kan nu alles weer zo’n beetje vinden. Ook wat planten water gegeven, omdat het een heet weekend wordt. Daarna ging ik met Jody weg om wat tuinen te fotograferen. Ja je leest dit goed, wat tuinen fotograferen. Jeroen vroeg me of ik wat tuinen wilde fotograferen voor zijn website. 🙂 Dus met mijn photogear ik ging met Jody naar een stuk of wat verschillende mooie tuinen. Nam een paar zeer mooie shots, terwijl het licht niet zo geweldig was. Het was ook zonnige vandaag maar ok, met wat HDR fotos kunnen we het contrast wel overbruggen. Wanneer ik weer thuis ben zal ik er een paar mooie foto’s van maken. Aan het eind van de dag bracht Jody me naar Dunsfold. Daar heb ik ook enkele foto’s genomen en collega’s geholpen met het opruimen van wat afval. We hebben ook een biertje van de klant gekregen waar we werkten want het was zo heet. Niet veel mensen die dat doen.

Dat was mijn stage. Ik hoop dat u het leuk vond om te lezen hoe alles ging. Vandaag komen mijn ouders om me op te halen maar eerst tot dinsdag kan ik hen wat van de omgeving laten zien. Wat uitzichten laten zien die ik had gevonden. Misschien ook een tuin bezoeken. Maar ik denk dat ik nu maar moet stoppen omdat ze misschien wel bijna hier zijn. Bijna tijd om naar huis te gaan. See Ya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *