Survived already 1/3 of an Abroad Traineeship

Standard

-UK/USA- And already 1/3 of the Abroad Traineeship is over. Time goes fast 🙂 Did and Learned a lot already.

Sunday: I went cyling again in the forrest nearby. I saw about 3 deers. One waited for me to be photographed but when I just had my mobile ready he ran away. Sad, but anyway it was a nice warm day. Better than the rest of the week.

IMG-20130519-WA0008

Monday: Hard working. We started in a new garden. We had to remove te old pavement, because there is coming some new in place. Some better looking pavement. So it was hard working, but it did go quite fast. At somewhere between 12 and 1 a clock all pavement was removed. Had to put it in a skip, so they could throw it away. After the pavement was removed the mud and rubbisch had to be removed. And I leveled it a bit. Then we got some gravel or something like that. And spread it over where the pavement was. This had to be leveled again. We had not enough so the next day they had to get some other colleagues to do the rest. It was a nice day. Bit warm at the end. But further nice weather, only no sun.

PANO_20130520075739_665PANO_20130520152421_206

Tuesday: I’ve learnd something new, something I didn’t do before. Jointing! Its very easy, it keeps the pavement and the cement where it lays in its moisture and insect free. Because if there comes moisure in it and if it freezes, it can break. And it’s also looking nicer than without a joint. How to do it? First make the mix. For me the mix was already ready. So then you put it with a special tool in the joints, make the edges nice and afther that broom the restpieces away. I did this the biggest part of the day, so I know now really how to do it easily and faster. They said I did it good en fast for someone who had never did this before. Point for me :). I did also some cleaning and fill some holes with soil.

IMG_20130521090039_525IMG-20130521-WA0003

Wednesday: And again on Wednesday we were going plant splitting and reorganise them :). First on some places there had to be some plants removed, and than those plants had to go to another place. I reorganised them there and also on the other parts. Because Jody (landscape gardener of Cedar Landscapes) didn’t trust the others in that, because she finds that I have a good eye for that reorganising of plants. So I did that. After that we planted all and gave them water because it was very dry there. We finished that all before the day was over, so we did some maintainence too. Espescially weeding. It was very hot. But sometimes when there was a small wind, it was a bit cold again.

IMG-20130522-WA0005IMG_20130522081826_450IMG-20130522-WA0006

Thursday: Weird weather. Rain, Sun, Warm, Cold and hard wind and no wind. It was constantly changing. So it was jacket on, jacket off. on and on and on. Like in the film Karate Kid. Did a lot of things today. First started on the yard to do some planting. At Jeroen’s place I did some inboot. That’s dig out the dead plants and replace them. Also some left overs of a garden planted those in Jeroen’s garden. Then Jeroen brought my at a garden I had been before. I was there also on Tuesday. There I layed some turf. And empty out a waterton because I had to  dig there later. Before I did go digging I did some jointing. A bit so the number of the house could stick on a wall. Then I went digging that part where I took  the waterton away. Made the hole deep enough so I could also bury some stones. Digged also some other parts. That was the weird weather day.

Ambiance Technology B.V.Ambiance Technology B.V.Ambiance Technology B.V.Ambiance Technology B.V.

Friday: Rain, rain go away, please come back another day. It rained the whole day. For the first time in my abroad traineeship it really rained. Been on the same garden as the day before. Started to bring some sand from the front of the house to the place were we made concrete and that kind of mixes. Also replaced a lot of stones, because they lay on the place where I had to dig and later there had to come the pavement. I started digging that part. It was around a tree so I had to dig trough a lot of roots and there were also a lot of stones in it too. But I did it. One of the colleagues said that I did that really fast, because mostly one of his colleagues did over that part almost twice as long. So I did that really fast. I laid some cloth on the ground there to prevent root to come up. Then colleagues brought gravel and dumped that on the place and I leveled everyting. Did this also at some other parts. The soil that came out of the part where I had been digging I brought to another place where from they could put it in a planter or a rised flowerbed. I used also a bit to level a part of the lawn and put some new turf on that.

Ambiance Technology B.V.Ambiance Technology B.V.Ambiance Technology B.V.

So the weather this week was a bit less sunny than the other weeks, but luckely I have rainclothes so that bothered me not that much. But sun it better than rain. And they say that after rain comes sunshine. They are right because the sun is shining now. Hope the weather is better next week. Monday I have a day off 🙂 (Bankholidays) and than I maybe go to the Surrey County show. Tell other people about my weblog, so they can see what I do and what I experience. See you next week when I share my next adventures on an Abroad Traineeship. See Ya!

-NL- En al 1/3 van de stage in het buitenland is voorbij. Ging snel 🙂 heb veel gedaan en leerde ook veel.

Zondag: Ik ging opnieuw te fietsen in het bos in de buurt. Ik zag wel 3 herten. Eén wachtte voor mij om te fotograferen, maar wanneer ik mijn mobiel klaar had, liep hij weg. Jammer, maar het was toch een mooie warme dag. Beter dan de rest van de week.

Maandag: Zwaar werk. We begonnen in een nieuwe tuin. We moesten de oude bestrating verwijderen, omdat er nieuwe in de plaats kwam. Een beter uitziende bestrating. Dus het was hard werken, maar het was sneller klaar dan we dachten. We hadden ergens tussen 12 en 1 uur al alle bestrating verwijderd. We moesten de troep in een container gooien, zodat ze het makkelijk weg konden gooien. Nadat de bestrating verwijderd was moest het modder en de andere rommel worden verwijderd. En een beetje egaliseren. Wat gravel opgehaald en dat verspreid over waar de bestrating was. Dit moest later weer worden getrild en geëgaliseerd. We hadden niet genoeg daarom moesten de volgende dag andere collega’s de rest. Het was een mooie dag. Beetje warm aan het einde. Maar verder mooi weer, alleen geen zon.

Dinsdag: Ik heb iets nieuws geleerd, iets wat ik nog niet eerder heb gedaan. Voegen! Het is zeer eenvoudig, het houdt de bestrating en het cement waar het in ligt, het vocht en insecten tegen. Omdat als er vocht in komt en het bevriest, het dan kan breken. En het is ook mooier met dan zonder een voeg. Hoe moet je het doen? Maak eerst de mix. Voor mij was de mix al klaar. En dan kon je met een speciaal stuk gereedschap de voegen vullen, en je maakt de randen mooi en daarna veeg je de reststukjes weg met een bezem. Ik deed dit het grootste deel van de dag, dus ik weet nu echt hoe dit moet. Ze zeiden dat ik het goed deed en snel voor iemand die dit nog nooit eerder had gedaan. Punt voor mij:). Ik ben ook wat aan het opruimen geweest en heb enkele gaten gevuld met grond.
Woensdag: En weer op woensdag gingen we planten splitsen en reorganiseren :). Eerst op een andere plaats moesten er sommige planten worden verwijderd, en dan die planten gaan dan naar een andere plaats. Ik zet ze daar uit en ook over de andere delen heb ik gedeeltes gereorganiseerd. Omdat Jody (tuinarchitect Cedar Landscapes) anderen niet vertrouwde omdat zij van oordeel is dat heb ik een goed oog heb voor dat reorganiseren van planten. Dus deed ik dat. Nadat we alle planten geplant hadden gaven we ze wat water want het was er erg droog. We hadden alles klaar vóór de dag voorbij was, dus deden we nog wat onderhoud. Vooral wieden. Het was erg warm. Maar soms toen er een beetje wind was, was het een beetje koud.

Donderdag: Raar weer. Regen, zon, Warm, koud en harde wind, en geen wind. Het was constant aan het veranderen. Zo was het jas aan jas uit. Telkens weer. Zoals in de film Karate Kid. Heb vandaag een heleboel dingen gedaan. Eerst begonnen op de werf sommige planten te planten. In Jeroen zijn tuin deed ik wat inboot. Dat is de oude planten/ dode planten uitgraven en vervangen. Ook sommige overblijfselen van een tuin geplant in Jeroen zijn tuin. Vervolgens bracht Jeroen mij naar een tuin waar ik eerder was geweest. Dit was dinsdag. Ik heb eerst wat graszoden gelegd. En een waterton leeggemaakt, omdat ik daar moest gaan graven. Voordat ik ging graven ben ik nog wat aan het voegen geweest. Het nummer van het huis moest vast op een muurtje in dit cement en dat heb ik gedaan. Vervolgens ging ik graven in het deel waar ik de waterton heb weggezet. Een diep gat gemaakt zodat ik ook sommige stenen kon begraven. Ik heb ook wat andere delen gegraven. Dit was een dag met raar weer.

Vrijdag: Regen, regen ga weg, kom weer terug een andere dag. Het regende de hele dag door. Voor de eerste keer in mijn stage in het buitenland regende het echt. Alweer naar dezelfde tuin als de dag ervoor. Begon met het brengen van wat zand vanaf de voorkant van het huis naar de plaats waren we beton en dat soort mixen maken. Ook verplaatst een heleboel stenen, omdat ze lagen op de plaats waar ik moest graven en later moest daar bestrating komen. Ik begon te graven in dat deel. Het was rond een boom, dus ik moest door een heleboel wortels en er lagen ook een heleboel stenen graven. Maar ik deed het. Een van de collega’s zei dat ik dat echt snel had gedaan, omdat meestal een van zijn collega’s over dat deel bijna twee keer zo lang doet. Ik legde een doek op de grond om te voorkomen dat er wortels in de bestrating kwamen. Toen brachten collega’s grind en dumpten die op de plaats waar ik had gegraven en ik heb alles verdeeld. Deed dit ook in sommige andere delen. De bodem die uit het deel kwam waar ik heb gegraven heb ik gebracht naar een andere plaats waar ze het in een bloembak konden doen. Ik gebruikte ook een beetje om een deel van het gazon te egaliseren en heb nog sommige nieuwe graszoden gelegd.

Het weer was deze week een beetje minder mooi dan in de andere weken, maar gelukkig heb ik regenkleren dus dat maakt niet veel uit dan. Maar zon is toch beter dan regen. En ze zeggen dat na regen zonneschijn komt. Ze hebben gelijk, omdat de zon nu schijnt. Hoop dat het weer beter is volgende week. Maandag heb ik een dagje vrij 🙂 (langweekend vrij) en dan ga ik misschien naar de Surrey County Show. Oja, vertel meer mensen over mijn blog, zodat ze kunnen zien wat ik allemaal beleef! Tot volgende week wanneer ik mijn avonturen deel over mijn stage in het buitenland. See Ya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *