Presentation Day, Garden Valley

Standard

– scrol naar beneden voor Nederlandse tekst –
-UK/USA-

The day of the presentation. No morning walk, because it was very late last night. First breakfast and then the last try out presentation. I did set up the camera to film all the stuff. The presentations did go well, a few minor things had been made perfect. Then it was time to welcome the guests. Among the guest were mr. Zong (the owner of Garden Valley), a designer, some people that work with them and a brother of Hans Achterbosch (the architect of the TreeTopHouses). We did stand in a line with in the middle a path for the guests to walk in to the presentation room. When the guests for the presentation had arrived, Cherry started with a welcome and we had to say our name and school. Then the first team did start. The team that was called ‘the innovation team’. It was a good presentation about paths with lights, e-bikes and playgrounds that generate electricity. After the presentation the guests could ask things about the presentation. Then the next one. My team, Nan Feng. The presentation did go good. And also after the presentation the guest could ask again. Now they asked a bit more about the water filtering with plants, because I think they don’t know it here. Madelon explained good how it worked to the guests. At the end they told us they really liked the ideas, and some ideas will probably be realized at the park. Also Cherry did thank us also about our good work. As thank we did get a certificate that we had done this project and also a luckey bracelet. Then time for photo! Outside we made some photo’s with the whole group including mr Zong. We also made a group photo back inside with the students, teachers and Cherry.

Then we had lunch. At lunch all Chinese students did do selfies with all of us, because after lunch they would leave to go home. I also gave all of them my business card. I have also now all their email addresses, so I can send them the photo’s and video later. The Chinese teacher also said that the Chinese students thought that I was very smart. Then it was time to go, some hugs and then waving them goodbye. It was really fun having working with them. We only worked with them for a week but it felt much longer.

In the afternoon we have been filmed again by the local TV station. Different shots. Also we have been filmed in the boats. That was fun! At the end of the afternoon we did some Chinese poker. I have also been sitting in the garden writing a part of this blog.

Dinner time. The last dinner at Garden Valley. It was really nice, us Dutch students and Cherry. Korrie was invited to have dinner with some guests like the mayor of Liyang. After dinner we sat also for a bit outside.

You can follow my further posts. Just by subscribe in the sidebar by filling in your e-mail at ‘subscribe to blog by e-mail’ and click on subscribe. You will receive an e-mail where you have to accept the subscribing.

————————————————————————————————————————
-NL-

De dag van de presentatie. Geen ochtend wandeling, want het was erg laat geworden gister. Eerst ontbijt en toen voor de laatste keer de presentatie oefenen. Ik zette de camera klaar om alles te filmen. De presentaties gingen goed, een paar kleine dingen moesten nog perfect worden gemaakt. Daarna was het tijd om de gasten te verwelkomen. Onder de gasten waren mr. Zong (eigenaar van Garden Valley), een ontwerper, een aantal mensen die voor hem werkten en de broer van Hans Achterbosch (de architect van de TreeTop Houses).

We gingen in een rij staan met in het midden een pad waar de gasten door heen liepen naar de presentatieruimte. Toen de gasten waren gearriveerd heette Cherry ze welkom en toen moesten wij ons voorstellen met naam en van welke school we kwamen.  Het eerste team kon met hun presentatie starten. Dit was wat we noemden het innovatie team. Het was een goede presentatie over verlichting in de paden, e-bikes en speelplaatsen die elektriciteit opwekten.  Na de presentatie konden de gasten vragen stellen. Toen de volgende groep, mijn team, Nan Feng. De presentatie ging goed. En nadien konden de gasten ook weer vragen stellen. Ze vroegen meer over het water filteren met planten, omdat ik denk dat ze hier niet weten wat het is. Madelon legde het goed uit hoe het werkte.

Aan het einde vertelden de gasten ons dat ze het echt goede ideeën vonden en waarschijnlijk zullen er ook een paar worden gerealiseerd in het park. Ook Cherry bedankten ons voor het goede werk. Als dank kregen we een certificaat met onze naam en dat we aan dit project hebben meegewerkt. Daarnaast kregen we Cherry nog een geluksarmbandje. Toen was het tijd voor de foto!! Buiten hebben we een aantal foto’s gemaakt van de hele groep, waaronder met mr. Zong.  Binnen maakten we nog een foto met alles studenten, leerkrachten en Cherry.

Tijd voor de lunch. Tijdens de lunch maakte de Chinese studenten allemaal selfies met ons, want na de lunch gingen zij weer naar huis. Ik gaf hun allemaal een visitekaartje mee van mij. Ook heb ik al hun email adressen zodat ik later de foto’s/video naar hun toe kan sturen. De Chinese leraar zei tegen mij dat de Chinese studenten mij wel erg slim vonden. Toen was het tijd om te gaan, knuffels en uitzwaaien. Het was echt leuk om met hun samen te werken. We werkten maar voor een week samen maar het leek veel langer.

’s MIddags zijn we weer gefilmd. Verschillende opnames. Ook zijn we gefilmd toen we in de boten op het meer zaten. Dat was leuk!  Aan het eind van de middag nog Chinees poker gespeeld en ik heb nog in de tuin gezeten om aan mijn blog te schrijven.

Etens tijd. Het laaste diner in Garden Valley. Het was erg leuk met de Nederlandse studenten en Cherry. Korrie werd uitgenodigd voor het diner met de gasten zoals de burgemeester van Liyan. Na het diner nog lekker even buiten gezeten.

U kunt mijn verdere berichten volgen. Gewoon door te schrijven in de zijbalk door het invullen van uw e-mail op ‘Aanmelden Blog via e-mail’ en klik op aanmelden. U ontvangt een e-mail waarin je de abonnement te accepteren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *