Garden Valley, A day of experience

Standard

– scrol naar beneden voor Nederlandse tekst –
-UK/USA-

Good morning China. Up and going outside for a walk around the resort at 6 with Madelon and Jurjen. Nice area, lots of birds singing. The workers for the tree houses did go to work, and one was even curious what I was filming. Made some nice photo’s and few films. Nice way to wake up. Then good breakfast again. A bit free time, listening music and then it was time to go to the meeting room again to start the day. We started with a presentation from Korrie about how to get creative ideas. Then we did go to separate rooms with our group and started to make some more ideas. Slowley more and more ideas were coming and some of them were really good. At 10.30 it was time to go to see the TreeTopHouses. We walked to there and we have looked a tree house from the inside. They are really beautifull. Lots of space and really nice views. To see them in real it was astonishing. If I had enough money I think I would come back an rent one of these tree top houses. After that we did go to the Club house again, and looked around all of the house. A big pool and some small pools were in there but also massage rooms and a nice deck with a beautifull view. Time to go back to the hotel again. Walking down a very steep path. One of the Chinese students wanted to have my hat on. So I gave it to him and also made a selfie. They are really nice those students. Back at the hotel we had some lunch. After lunch we came back at the meeting room again. We started with a little talk about what ideas we have found and the team leaders told what ideas there were. We somethimes needed to give some extra info for our ones. I gave information about the idea I had, and that was filtering a pool or the lake with plants so you can swim in it but don’t need chemicals like chloor. Then we took this ideas with us and choose the best 4 we all thought off were the best. We have found the best ones. 2 of the Chinese ideas, like a garbage bag based on the kangoroo belly where you can put your garbage in when you walk. And also 2 Dutch ideas. The idea for filtering the water with plants and the idea of a Zipline over the hotel and the lake, where you slide down from a place near the clubhouse to a place at the lake. Then we made some more info an talked in groups of 2 people about the idea and put some more info on the computer. After that we did came back together and looked at our ideas and spoke about it. As ending of the day both groups came together and everybody told about their experience today. All of them liked to work together, even that it was not always good possible communicaton because of the language barrier, but we tried it with the translater and somethimes phone and if that didn’t work with movements of the hands. Now its time for Dinner. After Dinner we had free time. So write some stuff for the blog. Then a bit later a review of the day. I think it was a good day. Nice ideas. Then I gave Cherry the video’s of the last day’s so he could place them on the website. You can see them later at the website http://www.nanshangarden.com.cn/. Later the cook came and he wanted a picture with us. The cook makes all the meals for us we get in the hotel. Respect, good cooking! I also made a selfie with the cook and Cherry. After that we had some wine and the cook did also bring us some fruits. Then time to bed and have a good sleep.

You can follow my further posts. Just by subscribe in the sidebar by filling in your e-mail at ‘subscribe to blog by e-mail’ and click on subscribe. You will receive an e-mail where you have to accept the subscribing.

————————————————————————————————————————
-NL-

Goedemorgen China. Om 6 uur op en naar buiten voor een wandeling over het Resort (park) samen met Madelon en Jurjen. Mooie omgeving, veel zingende vogels. De arbeiders van de TreeTopHouses (boomhutten) gingen aan het werk en er was eentje nieuwsgierig wat ik aan het filmen was. Heb enkele mooie foto’s gemaakt en een paar films. Leuke manier om wakker te worden. Daarna weer een goed ontbijt. Een beetje vrije tijd, muziek luisteren en toen was het tijd om weer naar de vergaderzaal te gaan om de dag te beginnen. We begonnen met een presentatie van Korrie over hoe krijg je creatieve ideeën. Toen gingen we met onze groep naar aparte kamers en begonnen met meer ideeën te bedenken. Langzaamaan kwamen er steeds meer ideeën en sommigen waren heel goed. Om 10.30 was het tijd om de TreeTopHouse (boomhutten) te bekijken. We liepen er naar toe en hebben daar een huis van binnen bekeken. Ze zijn echt schitterend. Heel veel ruimte en prachtig uitzicht. Om ze in het echt te zien was verbazingwekkend. Als ik genoeg geld had dan zou ik terug komen en een TropTreeHouse (boomhut) gaan huren. Daarna gingen we terug naar het Club huis en keken daar rond. Een groot zwembad en wat kleine zwembaden maar ook een massageruimte en een mooi terras met een prachtig uitzicht. Tijd om terug te gaan naar het hotel. We moesten over een steil pad lopen. Een van de Chinese studenten wou mijn cowboy hoed op hebben. Dus ik gaf deze hem en we maakten een selfie van ons tweeën.  Ze zijn echt aardig die studenten. Terug in het hotel hadden we een lunch. Na de lunch gingen we weer terug naar de vergaderzaal. We begonnen wat te praten over de ideeën die we hadden en deze verteld aan de teamleiders. Soms moesten we extra informatie geven over onze ideeën. Ik gaf informatie over het idee dat ik had en dat was filtering van het zwembad of het meer door middel van planten zodat je er veilig in kunt zwemmen en je geen chemicaliën zoals chloor nodig hebt. Toen namen we deze ideeën mee en kozen de 4 beste van allemaal. We hebben de beste gevonden. 2 van de Chinese ideeën zoals een vuilniszak tas op basis van een kangoeroe buik waar je het afval in kunt doen als je aan het wandelen bent. En 2 Nederlandse ideeën. Het idee van de filtering door planten en het idee om een Zipline over het hotel en het meer waar je naar beneden kunt glijden naar het clubhuis bij het meer.  Daarna hebben in groepen van 2 meer gesproken over deze ideeën en meer informatie gezocht en in de computer gezet. Toen kwamen we weer bij elkaar en hebben de ideeën bekeken en er over gesproken. Als afsluiting van de dag kwamen beide groepen bij elkaar en iedereen vertelde over hoe zij de dag hadden ervaren. Iedereen vond het fijn om samen te werken ook als was dit soms moeilijk communiceren door de taalbarrière maar we hebben het geprobeerd met de tolk, soms met de telefoon en als dat niet lukte dan met bewegingen van de handen. Tijd voor het diner. Na diner hadden we even wat vrije tijd. Dus ik schrijven voor mijn blog. Daarna weer een review van de dag. Ik denk dat het een heel goede dag is geweest. Leuke ideeën. Toen heb ik de films die ik gemaakt had van deze dag aan Cherry (hotelmanager) gegeven zodat hij deze op de website kan plaatsen. Later kun je deze dus terug zien op  http://www.nanshangarden.com.cn/ . Later kwam de kok langs want hij wilde een foto van ons. De kok maakt alle maaltijden voor ons klaar. Respect, een goede kok! Ik heb ook nog een selfie gemaakt samen met de kok en Cherry. We kregen wat wijn en de kok bracht ons ook nog wat fruit. Tijd om op bed te gaan en lekker slapen!

U kunt mijn verdere berichten volgen. Gewoon door te schrijven in de zijbalk door het invullen van uw e-mail op ‘Aanmelden Blog via e-mail’ en klik op aanmelden. U ontvangt een e-mail waarin je de abonnement te accepteren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *